TR 50

Drážkovač s motorem Honda nebo Kohler
  • motor Kohler (7 HP) nebo Honda (5,5 HP)
  • šířka drážky 100 mm (120 mm)
  • hloubka drážky 450 mm (600 mm)
  • délka stroje 1560 mm
  • šířka 700 mm
  • výška 800 mm
  • hmotnost 135 kg

Drážkovač je určen pro vytváření drážek na zahradách, parcích, hřištích apod. pro položení vodovodních potrubí, elektrických kabelů, aniž by docházelo k přemísťování velkého množství zeminy. Drážkovač vytváří souvislou drážku hlubokou až 45 cm (na přání lišta 60 cm).

Šířka drážky je dána šířkou řetězu (100 mm nebo 120 mm).
Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 45 mm. Výkopová rychlost se pohybuje kolem 60 běžných metrů za hodinu.

Uvolněná zemina se pomocí dopravního šneku přemísťuje na jednu stranu výkopu, čímž se usnadní opětovné zahrnutí výkopu. Kompaktní zařízení drážkovače, výkon motoru a rozložení sil usnadňují jeho užití a ovládání.

Máte zájem o toto zařízení?